Under våren är bloggen på semester.
Du hittar oss på www.imwithfriends.se.